OGŁOSZENIA 

ZARZĄD KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA INFORMUJE IŻ W DNIU 18 CZERWCA 2019r. O GDZO 17:00 / I TERMIN/ 17:30 / II TERMIN / W SIEDZIBIE KLUBU ODBĘDZIE SIĘ ZJAZD SPRAWOZDAWCZY CZŁONKÓW KLUBU KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA NA KTÓRY SERDECZNIE ZAPRASZAMY


OGŁOSZENIE

OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM NA OBÓZ PIŁKARSKI W DNIACH 2-9 SIERPNIA 2019r. DO MIĘDZYBRODZIA BIALSKIEGO PROSZENI SĄ O DOKONYWANIE WPŁAT ZALICZKOWYCH W KWOCIE 200 zł. DO DNIA 10 CZERWCA 2019r. / O UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT, POZOSTAŁO 15 MIEJSC/ NR KONTA NA KTÓRY DOKONUJEMY WPŁAT :

88 1140 2004 0000 3902 7815 5732